Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2022-01-21
Zamknięcie
2022-02-02
Grupa Azoty Chorzów
Zakup i dostawa samochodu osobowego klasy średniej, segmentu D dla Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Nr przetargu SIWZ/HZ/01/01/2022

Oferenci zobligowani są do złożenia oferty w formie cyfrowej na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

Termin składania ofert upływa w dniu 02.02.2022 godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załączonym poniżej pliku SIWZ.

Wyszukiwarka