Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością (compliance)
Zarządzanie zgodnością (compliance)

Zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi przez Grupę Azoty, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. wdraża zasady zgodności prowadzonej działalności z prawem, wewnętrznymi regulacjami i standardami etycznymi prowadzenia biznesu. Zbiór aktów składających się na powyższe zasady zwany jest Zasadami Zgodności.

Na wspomniane uregulowania składają się:

  • Kodeks antykorupcyjny,
  • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych,
  • Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Spółki.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. dbając o dobre relacje z partnerami handlowymi, oraz przestrzeganie wprowadzonych Kodeksów, regulujących sposób postępowania wprowadza system powiadamiani umożliwiający zgłaszanie zaobserwowanych nieprawidołowości. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres::

Koordynator ds. Zarządzania Zgodnością
mail: ##hnvcpaxhip.oprw#at#vgjeppodin.rdb##
Tel: +48 538 894 304

lub na adres Spółki:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15
41-503 Chorzów

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Wyszukiwarka