Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nowy p.o. w Zarządzie GA ZACH
21.06.2021
Nowy p.o. w Zarządzie GA ZACH

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16.06.2021r., w związku z upływem kadencji Pana Piotra Hetnara – Prezesa Zarządu, delegowała Pana Piotra Nosalskiego – Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wyszukiwarka