Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
05.07.2021
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A.


Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie stosownych regulacji, ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów Spółka Akcyjna.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie stosownych regulacji, ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów Spółka Akcyjna.

Warunki stawiane kandydatom, oraz procedury postępowania można znaleźć w dokumentacji poniżej.

Zgłoszenia kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15
41-503 Chorzów
Rada Nadzorcza

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A.”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 5 lipca 2021 roku o godz. 12:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Wyszukiwarka