Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.
13.05.2021
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. w dniu 13 maja powołała Marka Wadowskiego na Członka Zarządu Spółki nowej, XII kadencji z dniem 18 maja 2021 roku, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rada powołała również Zbigniewa Paprockiego na Członka Zarządu Spółki z dniem 18 maja 2021 roku.

Tym samym Rada Nadzorcza stwierdziła ważność wyborów kandydata na Członka Zarządu XII kadencji wybieranego przez pracowników Spółki, przeprowadzonych w dniach 22 marca 2021 - 12 kwietnia 2021 roku oraz uznała wybór Zbigniewa Paprockiego. Zbigniew Paprocki złożył w dniu 13 maja 2021 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Grupy Azoty S.A. ze skutkiem na koniec dnia 17 maja 2021 roku Witolda Szczypińskiego – Wiceprezesa Zarządu oraz Artura Kopcia, Członka Zarządu.

Skład zarządu Grupy Azoty S.A. na XII kadencję od 18 maja br. będzie przedstawiał się następująco:

Tomasz Hinc – Prezes Zarządu,
Mariusz Grab – Wiceprezes Zarządu,
Filip Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu,
Tomasz Hryniewicz – Wiceprezes Zarządu,
Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu,
Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu,
Zbigniew Paprocki – Członek Zarządu.

Wyszukiwarka