Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
03.04.2023
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Na posiedzeniu w dniu 31 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A., podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu i z Zarządu spółki Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Pana Tadeusza Barcza.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 marca br. podjęła uchwałę o oddelegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Łosoś- Czernickiego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki od dnia 01 kwietnia 2023 roku.

Wyszukiwarka