Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Struktura Kodeksów Sieci

Wypełniając obowiązki wynikające z rozporządzeń Komisji (UE) obejmujących:

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1 z 27.04.2016).
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223/10 z 18.08.2016).
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241/1 z 08.09.2016).

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. przedstawia Strukturę Kodeksów Sieci dotyczących:

  1. Przyłączania jednostek wytwórczych (NC RFG)
  2. Przyłączanie odbioru (NC DC)
  3. Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka