Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Usługi energetyczne OSD - Grupa Azoty Chorzów

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oferują usługi w zakresie dostawy energii elektrycznej dla firm. Posiadamy prawa Operatora Systemu Dystrybucyjnego, dzięki czemu może do Państwa skierować ofertę sprzedaży energii elektrycznej w różnych taryfach, odpowiadających Państwa potrzebom. Oferowane przez nas ceny pozwolą na oszczędność w Państwa firmie. 

Informacja dla odbiorców uprawnionychRozwiń

W nawiązaniu do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców do 30 listopada małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej. W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawionych

Stawka opłaty OZE na rok 2022Rozwiń

Stawka opłaty OZE, zgodnie z komunikatem Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2021 z dnia 29.11.2021 r. w wysokości 0,90 zł/MWh, na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610, z późn. zm.)”.

Opłata mocowa w 2022 rokuRozwiń

Zgodnie z komunikatem Urzędu Regulacji Energetyki nr 56/2021 z dnia 30.09.2021 r. na podstawie art. 74 ust. 4 pkt 1) oraz art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 247 ze zmianami, dalej Ustawa) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług 1(stawki netto) wynoszą:

 1. 2,37 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 1) Ustawy);
 2. 5,68 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 2) Ustawy);
 3. 9,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 3) Ustawy);
 4. 13,25 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 4) Ustawy);
 5. 0,1026 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy (art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy).

Stosownie do art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy, stawka opłaty mocowej dla odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy płatna jest za punkt poboru energii elektrycznej rozumiany jako punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym mierzony lub wyznaczany jest pobór energii elektrycznej, określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie sprzedaży energii elektrycznej, lub w umowie kompleksowej.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy, stawkę opłaty mocowej dla odbiorców końcowych innych niż określeni w art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy stosuje się do wolumenu energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby.

Wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2022 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy zostały opublikowane w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 55/2021 z dnia 30 września 2021 r. Zgodnie z ww. informacją wybranymi godzinami doby dla każdego z czterech kwartałów roku dostaw 2022 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt. 2 Ustawy jest piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych godzin, każdego dnia rozpoczyna się o 7.00, a piętnasta - o 21.00.

Stawka opłaty kogeneracyjnej na rok 2022Rozwiń

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144 i 1093) z dnia 30 listopada 2021 r. wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 we wszystkich grupach taryfowych w wysokości 4,06 zł/MWh.

Sprzedawca z urzęduRozwiń

Sprzedawcą z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych Chorzów S.A. jest TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2. 

Przedstawiamy Państwu listę sprzedawców energii z którymi mamy zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne:Rozwiń
 • Axpo Polska Sp. z o.o.,
 • Centrozap S.A.,
 • Duon Marketing And Trading S.A.,
 • Enea S.A.,
 • Energa – Obrót S.A., 
 • Fiten S.A.,
 • JWM Energia Sp. z o.o,
 • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.,
 • ENEA S.A.,
 • Energy Match Sp. z o.o.,
 • PGE Energia Ciepła S.A.,
 • Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.,
 • ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o,
 • Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o.,
 • Energia Polska Sp. z o.o.
 • ENEFIT Sp z o.o.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka