Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Usługi energetyczne OSD - Grupa Azoty Chorzów

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oferują usługi w zakresie dostawy energii elektrycznej dla firm. Posiadamy prawa Operatora Systemu Dystrybucyjnego, dzięki czemu może do Państwa skierować ofertę sprzedaży energii elektrycznej w różnych taryfach, odpowiadających Państwa potrzebom. Oferowane przez nas ceny pozwolą na oszczędność w Państwa firmie. 

Stawka opłaty OZE na rok 2021Rozwiń

Stawka opłaty OZE, zgodnie z komunikatem Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2020 z dnia 27.11.2020r. w wysokości 2,20 zł/MWh, na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261, z późn. zm.)

Opłata mocowa w 2021 rokuRozwiń

Stawka opłaty mocowej zgodnie z komunikatem Urzędu Regulacji Energetyki nr 63/2020 z dnia 30.11.2020r. w wysokości 76,20 zł/MWh, na podstawie art. 74 ust. 4 pkt 1) oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej Ustawa). Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2) Ustawy. Stawka opłaty mocowej dla odbiorców końcowych innych niż określeni w art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy będzie zastosowana do wolumenu energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby. Wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2) Ustawy zostały opublikowane w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2020r, Nr 58/2020.2 Zgodnie z ww. informacją wybranymi godzinami doby dla każdego z czterech kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej
od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 2 Ustawy jest piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych godzin, każdego dnia rozpoczyna się o 7.00, a piętnasta - o 21.00

Sprzedaż energii elektrycznej oferujemy Państwu w trzech grupach taryfowych:Rozwiń
• Grupa taryfowa B21,
• Grupa taryfowa C21,
• Grupa taryfowa C11.
Stawka opłaty kogeneracyjnej na rok 2021Rozwiń

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Dz. U. z 2020 r. poz. 250 i 843)) z dnia 20 listopada 2020 r. wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 we wszystkich grupach taryfowych w wysokości 0,00 zł/MWh.

Stawka opłaty kogeneracyjnej na rok 2020Rozwiń

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych, wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 i 412) z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok 2020 we wszystkich grupach taryfowych w wysokości 1,39 zł/MWh.

Sprzedawca z urzęduRozwiń

Sprzedawcą z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych Chorzów S.A. jest TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2. 

Przedstawiamy Państwu listę sprzedawców energii z którymi mamy zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne:Rozwiń
 • Axpo Polska Sp. z o.o.,
 • Centrozap S.A.,
 • Duon Marketing And Trading S.A.,
 • Enea S.A.,
 • Energa – Obrót S.A., 
 • Fiten S.A.,
 • JWM Energia Sp. z o.o,
 • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.,
 • ENEA S.A.,
 • Energy Match Sp. z o.o.,
 • PGE Energia Ciepła S.A.,
 • Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.,
 • ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o,
 • Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o.,
 • Energia Polska Sp. z o.o.
Karta Aktualizacji nr 3/2020 IRiESDRozwiń

Uprzejmie informujemy, że Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn), po konsultacji zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, publikuje na swojej stronie internetowej Kartę Aktualizacji nr 3/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Raport z konsultacji

Karta Aktualizacji 3/2020 IRiESD

Karta Aktualizacji 01/2021Rozwiń

Uprzejmie informujemy, że Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej Kartę Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) po konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Raport z konsultacji

Karta Aktualizacji 1/2021 IRiESD

 

Sprzedawca zobowiązany na 2021 rok - Decyzja URE PDF (895.94 KB) Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. mogą pełnić funkcję sprzedawcy rezerwowego PDF (53.41 KB) Raport z konsultacji IRiESD - 02.2019 r. PDF (1.23 MB) Karta aktualizacji IRiESD - 02.2019 r. PDF (6.57 MB) Wymogi zatwierdzone URE PDF (5.65 MB) Cennik energii elektrycznej od 01.01.2019 PDF (2.51 MB) Karta aktualizacji nr 01.2019 IRiESD PDF (6.21 MB) Karta aktualizacji nr 01.2020 IRiESD PDF (244.08 KB) Karta aktualizacji nr 1_2018 IRiESD PDF (4.77 MB) Raport z konsultacji PDF (1.14 MB) Raport z konsultacji_KA_1_2020_IRiESD PDF (231.86 KB) Struktura-paliw_2020 r. PDF (156.58 KB) Umowa Kompleksowa Sprzedaży energii elektrycznej PDF (135.96 KB) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia GA ZACH PDF (132.85 KB) Wskaźniki trwania przerw za rok 2020 PDF (205.85 KB) Wzór Generalnej Umowy Dystrybucyjnej PDF (357.37 KB) Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV II kw 2020 (002) PDF (55.81 KB) Taryfa dla energii elektrycznej - obowiązująca od 1 sierpnia 2020 r. PDF (2.36 MB) Raport z konsultacji Kart Aktualizacji nr 2/2020_IRiESD PDF (2.30 MB) INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PDF (2.21 MB) Średnie zużycie energii elektrycznej w 2020 roku PDF (86.12 KB) Środki poprawy efektywności energetycznej PDF (169.76 KB) Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci III kw.2021 PDF (91.88 KB) Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej III kw.2021 PDF (99.25 KB)
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka