Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

AZOPLON BalanceNUTRI

NPK (Mg, S) 18-18-18 (+2 +6) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Chorzów

AZOPLON BalanceNUTRI to wieloskładnikowy nawóz z mikroskładnikami pokarmowymi, który przeznaczony jest do dokarmiania dolistnego i sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji dla większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Nawóz zalecany do dokarmiania pozakorzeniowego szczególnie w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe oraz po zakończeniu zbiorów owoców celem wzmocnienia kondycji roślin przed kolejnym sezonem.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Mg, S) 18-18-18 (+2 +6) / 18-7,8-14,9 (+1,2 +2,4) z mikroskładnikami

Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa: -

Azot N całkowity: 18%
Azot N azotanowy: 5,0%
Azot N amonowy: 3,5%
Azot N amidowy: 9,5%
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 18% (7,8% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 18% (14,9% K)
Tlenek Balancenezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 2% (1,2% Mg)
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 6% (2,4%)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie: 0,02%
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie: 0,050%
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA: 0,050%
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie: 0,05%
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA: 0,05%
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie: 0,01%
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA: 0,01%
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie: 0,001%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie: 0,030%
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA: 0,030%
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4–7.
Niska zawartość chlorków.

Składanki produktu:

CMC 1-Azotan potasu (CAS 7757-79-1)
CMC 1-Fosforan monoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1-Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 1-Siarczan magnezu jednowodny (CAS 14168-73-1)
CMC 1-Siarczan potasu (CAS 7778-80-5)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

AZOPLON BalanceNUTRI to nawóz do dokarmiania dolistnego i sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji.

Dokarmianie dolistne

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Dawka (kg/ha)

Zalecana liczba zabiegów

Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

Pszenica ozima i jara

Krzewienie

2-4

1

200 - 300

Początek wzrostu źdźbła

2-4

1

200 - 300

Jęczmień ozimy

Początek wzrostu źdźbła

2-4

1

200 - 300

Faza liścia flagowego

2-4

1

200 - 300

Koniec fazy kwitnienia

2-4

1

200 - 300

Jęczmień jary

Faza 3. liścia

2-4

1

200 - 300

Faza liścia flagowego

2-4

1

200 - 300

Koniec fazy kwitnienia

2-4

1

200 - 300

Żyto ozime

Początek wzrost źdźbła

2-4

1

200 - 300

Faza liścia flagowego

2-4

1

200 - 300

Żyto jare

Faza 3. liścia

2-4

1

200 - 300

Faza liścia flagowego

2-4

1

200 - 300

Owies

Faza 3. liścia

2-4

1

200 - 300

Początek wzrostu źdźbła

2-4

1

200 - 300

Rzepak

Po ruszeniu wiosennej wegetacji (ozime)

2-4

1

200 - 300

Faza 4. liścia (jare)

Pąkowanie

2-4

1

200 - 300

Burak cukrowy

Faza 4-6 liści

2-4

1

200 - 300

Faza 8 liści

2-4

1

200 - 300

Kukurydza

Faza 2.-6. liścia

2-4

1

200 - 300

Początek rozwoju źdźbła

2-4

1

200 - 300

Wydłużanie pędu

2-4

1

200 - 300

Słonecznik

Faza 4.-6. Liścia

2-4

1

200 - 300

Początek wzrostu pędu

2-4

1

200 - 300

Ziemniak

Rozwinięty 3.-6. liść na pędzie głównym

2-4

1

200 - 300

Rozwój pędów bocznych

2-4

1

200 - 300

Soja

Początek rozwoju pędów bocznych

2-4

1

200 - 300

Rozwój kwiatostanów

2-4

1

200 - 300

Len

Wzrost pędu głównego

2-4

1

200 - 300

Jabłoń

Grusza

Czereśnia

Po zbiorach

3

3 razy w odstępach tygodniowych

500 - 800

Wiśnia

Po zbiorach

3

2 razy w odstępach tygodniowych

500 - 800

Śliwa

Po zbiorach

3

3 razy w odstępach 2 tygodniowych

500 - 800

Brzoskwinia

Morela

Po zbiorach

3

1 raz tydzień po zbiorach

500 - 800

Malina letnia

Jeżyna

Po zbiorach

3

1 raz tydzień po zbiorach

300 - 500

Porzeczka

Po zbiorach

3

2 razy w odstępach tygodniowych

300 - 500

Borówka wysoka

Po zbiorach

3

1 raz tydzień po zbiorach

300 - 500

Truskawka

Przed kwitnieniem

3

1

300 - 500

Pomidor

Rozwiniętych 8-9 liści

3

1

300 - 500

Ogórek gruntowy

Rozwinięty 6.-8. liść właściwy

3

1

300 - 500

Cebula

Widoczne 6-9 liści

3

1

300 - 500

Seler

Faza 5-6 liści

3

1

300 - 500

Papryka

Faza 8-9 liści

3

1

300 - 500

Marchew Pietruszka

Faza 3-4 liści właściwych

3

1

300 - 500

Kapusta głowiasta

Faza 7-9 liści

3

1

300 - 500

Kapusta pekińska

Faza 6-9 liści

3

1

300 - 500

Kalafior

Faza 7-8 liści

3

1

300 - 500

Brokuł

Faza 7 liści

3

1

300 - 500

Dynia

Rozwinięty 6.-8. liść właściwy

3

1

300 - 500

Burak ćwikłowy

Faza 2-4 liści właściwych

3

1

300 - 500

Kalarepa

Faza 5-9 liści

3

1

300 - 500

Rzodkiewka

Faza 5-9 liści

3

1

300 - 500

Groch

Fasola

Rozwinięty 3.-5. liść właściwy

3

1

300 - 500

Rozsada warzyw

Faza 2. liścia

2 -3

1

1000

Szkółki roślin sadowniczych

Okres letnio-jesienny

2 -3

2-4 razy co 7-14 dni

1000

Przygotowanie do zimy

2 -3

1-2 razy co 7-14 dni

1000

Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych

-

2 -3

1-3 razy co 7-14 dni

1000

Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich

Okres letnio-jesienny

2 -3

2-4 razy co 7-14 dni

1000

Przygotowanie do zimy

2 -3

1-2 razy co 7-14 dni

1000

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Fertygacja

Dawka uzależniona od gatunku i fazy rozwojowej, częstotliwości aplikacji oraz technologii uprawy. Zalecane jest stosowanie roztworu wodnego o stężeniu 0,02-0,1% (0,2 do 1 kg nawozu na 1000 litrów pożywki do podlewania roślin). Należy uwzględnić zawartości składników w innych nawozach stosowanych do przygotowania pożywki.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

AZOPLON BalanceNUTRI jest oferowany w kartonikach białych powlekanych 4 kg oraz w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 20 kg.

AZOPLON BalanceNUTRI należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie kartoników 4 kg:

Przechowywanie worków 20 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

AZOPLON BalanceNUTRI
Zawiera: siarczan (VI) potasu
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Wyszukiwarka