Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy do dokarmiania dolistnego, fertygacji i sporządzania mieszanek nawozowych.

FERTIPLON NK

NK 13,7-46

Grupa Azoty Chorzów

FERTIPLON NK to nawóz azotowo - potasowy, który przeznaczony do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji oraz dolistengo (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin t.j.: warzywa, drzewa owocowe, rośliny jagodowe i rośliny ozdobne. Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na potas, głównie w fazach intensywnego wzrostu oraz kształtowania plonu.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NK 13,7-46 / 13,7-38,2

Granulometria: Proszek (drobnokrystaliczny). 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa:

Azot N całkowity: 13,7%
Azot N azotanowy: 13,7%
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 46% (38,2% K)
Niska zawartość chlorków

Składniki produktu:
CMC 1- azotan potasu (CAS 7757-79-1)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

FERTIPLON NK to nawóz do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji oraz dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin.

Fertygacja

Dawka uzależniona od gatunku i fazy rozwojowej, częstotliwości aplikacji oraz technologii uprawy. Zalecane jest stosowanie roztworu wodnego o stężeniu 0,001-0,2% (0,01 do 2 kg nawozu na 1000 litrów pożywki do podlewania roślin). Należy uwzględnić zawartości składników w innych nawozach stosowanych do przygotowania pożywki. Rozpuszczalność FERTIPLON NK w wodzie wynosi około 30 kg/100l wody (w temp. 20°C).

Dokarmianie dolistne

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Dawka (kg/ha)

Zalecana liczba zabiegów

Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

Pomidor

1. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą

0,6-2,5

1

300-500

3. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą

0,6-2,5

1

300-500

5. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą

0,6-2,5

2 w odstępie 2-tygodniowym

300-500

Papryka

1.-3. owoc osiąga typową wielkość i kształt

0,6-2,5

1

300-500

4.-6. owoc osiąga typową wielkość i kształt

0,6-2,5

1

300-500

Ogórek

Na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.-7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce

0,6-2,5

1

300-500

1.-2. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą

0,6-2,5

1

300-500

Dynia

Cukinia

Na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.-2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce

0,6-2,5

1

300-500

1.-2. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą

0,6-2,5

1

300-500

Cebula

Czosnek

Początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru

0,6-2,5

2 w odstępie tygodniowym

300-500

Cebula osiąga 40-50% typowej średnicy

0,6-2,5

1

300-500

Początek powstawania pędu generatywnego

0,6-2,5

1

300-500

Marchew

Pietruszka

Korzeń osiąga ok. 20%-40% typowej średnicy

0,6-2,5

1

300-500

Korzeń osiąga ok. 50%-70% typowej średnicy

0,6-2,5

1

300-500

Seler

Korzeń osiąga ok. 20%-40% typowej średnicy

0,6-2,5

1

300-500

Korzeń osiąga ok. 50%-70% typowej średnicy

0,6-2,5

1

300-500

Korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy

0,6-2,5

1

300-500

Burak ćwikłowy

Początek zakrywania międzyrzędzi

0,6-2,5

1

300-500

Początek wzrostu korzeni

0,6-2,5

1

300-500

Korzeń o średnicy 4-7 cm

0,6-2,5

1

300-500

Kapusta głowiasta

Kapusta włoska

Główka osiąga 20-30% typowej wielkości

0,6-2,5

1

300-500

Główka osiąga 40-50% typowej wielkości

0,6-2,5

1

300-500

Główka osiąga 60-80% typowej wielkości

0,6-2,5

1

300-500

Kalafior

Brokuł

Faza 9. liści-początek rozwoju główki

0,6-2,5

1

300-500

Główka osiąga 20-30% typowej wielkości

0,6-2,5

1

300-500

Główka osiąga 40-50% typowej wielkości

0,6-2,5

1

300-500

Groch

Fasola

10-30% strąków osiąga typową długość

0,6-2,5

2 w odstępie 2-tygodniowym

300-500

Jabłoń

Owoc osiąga 70-80% typowej wielkości

1-4

1

500-800

Grusza

Owoc osiąga 60-80% typowej wielkości

1-4

1

500-800

Początek dojrzewania-zaawansowane dojrzewanie

1-4

1

500-800

Wiśnia

Czereśnia

Faza białego pąka

1-4

1

500-800

Owoc osiąga 50-60% typowej wielkości

1-4

1

500-800

Po zbiorach

1-4

1

500-800

Śliwa

Brzoskwinia

Morela

Faza białego/różowego pąka

1-4

1

500-800

Opadanie zawiązków nie zapylonych-owoc osiąga 60% typowej wielkości

1-4

2

500-800

Owoc osiąga 70%-80% typowej wielkości

1-4

1

500-800

Początek fazy dojrzewania

1-4

1

500-800

Malina letnia

Rozwój liści i pędów

0,6-2,5

2 w odstępie 2-tygodniowym

300-500

Początek rozwoju kwiatostanów

0,6-2,5

1

300-500

Początek rozwoju pierwszych owoców

0,6-2,5

1

300-500

Rozwój i dojrzewanie owoców

0,6-2,5

3-4 co tydzień

300-500

Malina jesienna

Pędy osiągają około 30-40% typowej długości

0,6-2,5

1

300-500

Początek rozwoju kwiatostanów

0,6-2,5

1

300-500

Początek rozwoju pierwszych owoców

0,6-2,5

1

300-500

Rozwój i dojrzewanie owoców

0,6-2,5

3-4 co tydzień

300-500

Porzeczka

Pąki kwiatowe zamknięte-pękanie pąków

0,6-2,5

1

300-500

Początek wzrostu owocu-wytworzonych 30% owoców

0,6-2,5

1

300-500

Wytworzonych 50-60% owoców

0,6-2,5

1

300-500

Wytworzonych 90% owoców

0,6-2,5

1

300-500

Początek okresu spoczynku

0,6-2,5

1

300-500

Rośliny ozdobne

Od wiosny do jesieni

0,1-0,2

3-4

100

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

FERTIPLON NK jest oferowany w workach wentylowych polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg .

Istnieje możliwość pakowania FERTIPLON NK w worki typu big-bag o ładowności 1000 kg.

Na życzenie klienta nawóz może być dostarczony z i bez antyzbrylacza. Wyrób dostarczony bez antyzbrylacza może ulec zbryleniu!

FERTIPLON NK należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 1486, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy-pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony-nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Przechowywanie worków 25 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 1000 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

UWAGA
H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P280: Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.
P370 + P378: W przypadku pożaru: Użyć wody do gaszenia.
P501: Zawartość i pojemnik usuwać do podmiotu uprawnionego w zakresie przyjmowania odpadów.

Wyszukiwarka