Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2023-04-04
Zamknięcie
2023-04-24
Grupa Azoty Chorzów
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki, oraz Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. przyjętego Uchwałą Nr 25/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych Chorzów S.A., Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów Spółka Akcyjna.

Więcej szczegółów w poniższym załączniku.

Wyszukiwarka