Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Grupa Azoty ostrzega przed fałszywymi reklamami

W związku z fałszywymi reklamami video, w których oszuści wykorzystują nazwę Grupy Azoty, aby zachęcić użytkowników internetu do kliknięcia w link w celu uzyskania konkretnej kwoty pieniężnej, prosimy o ignorowanie tego typu reklam. W fałszywych reklamach pojawia się sformułowanie „Polacy zarabiają od 16 000 zł z Grupą Azoty”, w materiałach widoczne jest logo Grupy Azoty, jak również zdjęcia wybranych instalacji.

18.08.2023
Poznaliśmy zwycięzców loterii Grupy Azoty - „Dbamy o polską ziemię”

Uczestnicy szóstej edycji loterii Grupy Azoty „Dbamy o polską ziemię” wygrali nagrody o łącznej wartości ponad 500 tys. zł. Nagroda główna, czyli ciągnik John Deere 5075E, po raz pierwszy trafił w ręce Pani, a konkretnie Pani Anny z województwa małopolskiego. To kolejny rok ze wzrostem zgłoszeń w loterii – w VI edycji było ich o 20 proc. więcej niż w 2022 roku.

25.07.2023
Nawozy Grupy Azoty z certyfikatami potwierdzającymi zgodność z najnowszymi wymaganiami Unii Europejskiej

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji zakończyło proces oceny zgodności produktów nawozowych Grupy Azoty z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009. Na podstawie przeprowadzonej oceny Grupa Azoty otrzymała certyfikaty potwierdzające, że produkty nawozowe Grupy spełniają wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej od 16 lipca 2022 roku. Certyfikaty potwierdzają również zgodność systemów zapewnienia jakości procesów produkcji.

17.05.2023
Zwycięskie projekty Wolontariatu Pracowniczego Grupy Azoty

Grupa Azoty wybrała najlepsze projekty w ramach Wolontariatu Pracowniczego. Kapituła Programu wybrała łącznie 14 projektów, zgłoszonych przez pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Podobnie jak w poprzedniej edycji wolontariatu, również w tym roku większość zgłoszonych pomysłów nawiązywała do idei „Zielonych Azotów”, czyli strategicznego projektu Grupy Azoty. Każdy z laureatów otrzyma na realizację projektu kwotę 6000 zł.

08.05.2023
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki, oraz Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. przyjętego Uchwałą Nr 25/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych Chorzów S.A., Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów Spółka Akcyjna.

04.04.2023
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Na posiedzeniu w dniu 31 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A., podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu i z Zarządu spółki Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Pana Tadeusza Barcza.

03.04.2023
Wyszukiwarka