Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Nawozy Grupy Azoty z certyfikatami potwierdzającymi zgodność z najnowszymi wymaganiami Unii Europejskiej

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji zakończyło proces oceny zgodności produktów nawozowych Grupy Azoty z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009. Na podstawie przeprowadzonej oceny Grupa Azoty otrzymała certyfikaty potwierdzające, że produkty nawozowe Grupy spełniają wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej od 16 lipca 2022 roku. Certyfikaty potwierdzają również zgodność systemów zapewnienia jakości procesów produkcji.

17.05.2023
Zwycięskie projekty Wolontariatu Pracowniczego Grupy Azoty

Grupa Azoty wybrała najlepsze projekty w ramach Wolontariatu Pracowniczego. Kapituła Programu wybrała łącznie 14 projektów, zgłoszonych przez pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Podobnie jak w poprzedniej edycji wolontariatu, również w tym roku większość zgłoszonych pomysłów nawiązywała do idei „Zielonych Azotów”, czyli strategicznego projektu Grupy Azoty. Każdy z laureatów otrzyma na realizację projektu kwotę 6000 zł.

08.05.2023
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki, oraz Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. przyjętego Uchwałą Nr 25/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych Chorzów S.A., Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów Spółka Akcyjna.

04.04.2023
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Na posiedzeniu w dniu 31 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A., podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu i z Zarządu spółki Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Pana Tadeusza Barcza.

03.04.2023
Grupa Azoty znacząco obniża ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych

Od piątku 17 marca Grupa Azoty znacząco obniża ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych w swojej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, dostosowując ceny swoich produktów do bieżącej sytuacji rynkowej. To już kolejna obniżka w tym roku po obniżce z lutego 2023 roku.

17.03.2023
Grupa Azoty uruchamia Centrum Badawczo-Rozwojowe w gdańskich zakładach Grupa Azoty Fosfory

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty kontynuuje realizację zielonych projektów w ramach segmentu Agro. W tym celu, w swoich gdańskich zakładach - Grupie Azoty Fosfory - uruchamia Centrum Badawczo-Rozwojowe Bionawozów.

23.02.2023
Wyszukiwarka