Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy pozostałe

CalHumus EXTRA

Wapno nawozowe niezawierające magnezu Typ 07a

Grupa Azoty Chorzów

CalHumus™ EXTRA to środek wapniujący przeznaczony do poprawy właściwości fizykochemicznych gleby, zwiększenia lub utrzymania pH gleby. Te właściwości decydują o wielkości i jakości uzyskanego plonu. Stosowanie preparatu poprawia żyzność gleby poprzez zwiększenie próchnicy gleby oraz zwiększa retencji wody w glebie. Jest ekologicznym w 100 % naturalnym źródłem wapnia. Przeznaczony jest do stosowania na wszelkiego rodzaju polach, uprawach ogrodniczych, sadach i użytkach zielonych.

Właściwości i skład Rozwiń

Postać: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,0 mm.

Barwa: ciemnobrunatna

Gęstość nasypowa: 1,1 - 1,2 kg/dm3

Wapń całkowity w przeliczeniu na CaO: min. 30 %
Zawartość wody: max. 30 %
Zawartość substancji organicznej w s.m.: min. 8%
Zawartość ołowiu w mg w przeliczeniu na kg czystego składnika CaO: max. 200
Zawartość kadmu w mg w przeliczeniu na kg czystego składnika CaO: max 8 

Składniki produktu:
Wapno nawozowe typ 07a
Węgiel brunatny

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Optymalne terminy stosowania to jesień i wiosna, bezpośrednio po żniwach i przedsiewnie.

Orientacyjne dawki w tonach CaO/ha:

Kategoria agronomiczna gleby

Odczyn gleby

< 4,1

4,1-4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

Bardzo lekka

3,5

3,0

2,0

-

-

-

Lekka

3,5

3,0

2,0

1,0

-

-

Średnia

5,5

5,0

4,0

2,5

1,0

-

Ciężka

6,0

6,0

4,5

3,0

2,0

1,5

Wielkość dawki jest uzależniona od wyniku analizy chemicznej gleby. Na podstawie kategorii agronomicznej gleby oraz pH gleby należy ustalić dawkę CalHumus EXTRA. Orientacyjna dawka do zachowawczego użycia wynosi 600 kg/ha

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

CalHumus EXTRA oferowany jest w workach typu big-ba o masie 600 kg.

Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach magazynowych. Chronić przed wilgocią, zanieczyszczeniami oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

Właściwości CalHumus EXTRA nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska. W czasie rozsiewania należy stosować indywidualne środki ochrony indywidualnej chroniące drogi oddechowe, oczy i skórę.

Produkt posiada świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym, został umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/600/2021.

Wyszukiwarka